Detta val oroar mig....,,

Vilka är det som röstar på  SD?

SD vill sänka skatten mest för de som redan är rika, de vill dra bort pengar ifrån välfärden så kommunerna och landstingen skulle få mindre pengar till välfärden, de tycker att så mycket som möjligt av skatterna ska kunna gå till vinster, att det ska bli lättare att säga upp folk från jobbet. Känner du någon som tjänar på den politiken? (null)


Sverigedemokraterna vill satsa en miljard kronor på återvandring. Att vi ska sluta ta emot flyktingar sk kvotflyktingar . Det är de som är på flykt från sitt hemland och bedöms vara i särskilt behov av skydd. De väljs ut av FN:s flyktingorgan UNHCR för att flytta till ett annat land.  
Jag funderar hur alla tänker om de röstar på SD??!
Lotta