Men det blev inte så 😉

Aftonbladet 1967-09-17 "Denna höst skulle  Kung Carl-Gustav ( då Kronprins) försöka lära sig det svenska näringslivet, kommunala och statligaverk samt hur svenska massmedia fungerar. Den tredje statsmakten ska han lära sig genom några timmars rask promenad i Radiohuset och genom att titta på en ...
Visa fler inlägg