Stadsparken Gävle

(null)
....med barnbarnet Nora 2 år .

Boulognerskogen, populärt kallad Boulognern, är en stor park i Gävle. Den bör du besöka om du inte redan gjort det. 
Massor för barn att göra tillsammans med vuxen. Ta med en picknick kanske.......

Lotta