Ad utrumque paratus...

(null)
Avskyr "snarast".....,
Fuck Cancer 🎗🎗🎗🎗🎗
Men nu väntar jag på svar igen ❤️ och det är inte sista gången jag gör det om det blir ett Negativt provsvar. Som för mig är positivt svar......
Fuck cancer 🎗🎗🎗🎗🎗🎗
Aut vincere, aut mori
Lotta