Våld i nära relation

Under 2016 anmäldes omkring 12 400 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret.  Ca 17 kvinnor per år dör. Det kallas familjetragedier. Det handlar om mord och dråp. Kvinnor som dödats av en man som de älskat/älskar ... Det är mord !!


En nära relation avser här att man har, eller har haft, ett partnerförhållande med en flickvän, pojkvän, hustru eller make, oavsett om man är sammanboende eller ej.
Brott i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar mycket lidande för de personer som utsätts. 

Majoriteten av dessa brott anmäls dock aldrig till polisen, vilket gör att denna typ av brottslighet måste undersökas på annat sätt än via statistiken över polisanmälda brott.

Mina tankar går till Tova och hennes Familj. En sorg som måste vara fruktansvärd att bära.....hittar inte ord 💔❤️

❤️💔❤️💔❤️💔🦋
Lotta