På Facebook......

.....har sympatier för uteliggare kontra flyktingar börjat om igen. Ja det är ju jul snart...... Kanske måste vissa människor kräkas ut lite av ångesten över hur bra de har det egentligen ...just nu iallafall.
Men dessutom ställer vi en massa minoriteter av grupper mot varandra ?
Man klagar och lägger ut bilder samt texter, på att ”hemlösa inte får någon hjälp” samt att "flyktingarna får bo i slott". Varför tar man inte och ordnar en insamling , loppis osv till deras förmån nu före jul . Det är helt lagligt . Varför inte bjuda hem dem att övernatta samt fira jul med Familjen? Det är också lagligt....
Men detta gör man inte fast folk gapar om "att ta hand om våra egna först" men och andra sidan vem/vilka är det? Vilken grupp är det? Jag tror det beror nog på vem man frågar ?
Nä så länge man inte behöver göra något själv så är det tydligen helt okay att klaga på detta och mycket annat...
Det går ju bra så länge man själv inte behöver göra något.
Att personer blir hemlösa beror nog både på individuella faktorer och brister i samhället.

"Hemlöshetsbegreppet omfattar ett antal boendesituationer som personer kan befinna sig i för en kortare eller längre tid.
1.En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare.
2.En person är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och som planeras skrivas ut inom tre månader efter mätperioden, men utan egen bostad ordnad inför utskrivningen/utflyttningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.
3.En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning (till exempel försökslägenhet/träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler.
4.En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden."
( Socialstyrelsen.se)

Hur många hemlösa känner du som sover på gatan ?
Hur många av dem tänker du bjuda hem i Jul ?
Hur många soppkök startar du upp till Jul?

Det går bra att klaga så länge man slipper hjälpa tilll..
Lotta

#1 - - song ji ra:

Sv: Ja, den har ju oftast nästan alltid rätt xD

Svar: ❤️👍🏽
Lotta